+48 61 652 93 01
Silikon cz. 2

Artykuły silikonowe takie, ja węże, profile, sznury, kształtki produkowane są metodą wytłaczania, co pozwala na dużą elastyczność doboru kształtu i wymiarów produktu gotowego, zarówno kształty typowe o przekroju prostokątnym lub okrągłym, jak i specyficzne na podstawie indywidualnych wymagań Klienta.  Każde zapytanie rozpatrywane jest indywidualnie.

Podstawowe właściwości cechujące produkty silikonowe takie jak szeroki zakres odporności termicznej, duża elastyczność, łatwość otrzymania w czystości, dopuszczenie znacznej części  mieszanek do kontaktu żywnością, pozwalają na wykorzystanie produktów silikonowych w wielu gałęziach przemysłu zarówno lekkiego jak i ciężkiego oraz w budownictwie. Z produktów silikonowych korzystają firmy z branż spożywczej, dzięki sterylności także farmaceutycznej oraz medycznej, również branże motoryzacyjna, tekstylna, opakowaniowa, producenci instalacji przemysłowych. Produkty silikonowe występują również pod postacią płyt litych i spienionych. Płyty silikonowe spienione, dzięki swej gąbczastej strukturze znakomicie  nadają się do wykonania uszczelnień, które wymagają dobrego dopasowania do uszczelnianej powierzchni.

Płyty silikonowe lite podobnie jak profile mają zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Ponieważ płyty lite są dopuszczone do kontaktu z żywności i wodą pitną szczególnie chętnie wykorzystywane są w przemyśle spożywczym np. cukierniczym, piekarniczym, winiarskim, a dzięki odporności termicznej do -60stC także w przemyśle chłodniczym. Produkt jest niepalny  (nawet długotrwałego przekroczenia temperatury dopuszczalnej nie ulegnie zapaleniu, jedynie skruszeniu) oraz odporny na działanie soli oraz substancji alkoholowych, dzięki czemu jest stosowany nie tylko w przemyśle spożywczym lecz także opakowaniowym, motoryzacyjnym, elektronicznym i wielu innych. Całkowity zakres odporności termicznej oscyluje w przedziale -60 +200stC. (chwilowa +250stC).Standardowa twardość płyty silikonowej litej wynosi 60ShA, spienionej 18ShA, płyty lite maja szerokość 1200mm, spienione 1000mm, zakres grubości od 2 do 12mm.

Standardowe płyty silikonowe:

  • Lite płyty półprzeźroczyste – dopuszczone do kontaktu z żywnością na podstawie atestów PZH / FDA
  • Lite płyty czerwone – dopuszczenie przemysłowe (nie są dopuszczone do  kontaktu z żywnością)
  • Spienione płyty białe  – dopuszczenie przemysłowe (nie są dopuszczone do  kontaktu z żywnością)

Kauczuki silikonowe wulkanizujące w podwyższonej temperaturze są przetwarzane dzięki urządzeniom takim jak wtryskarki, wytłaczarki, walcarki. Gotowe mieszanki zwierające w swym składzie środek wulkanizujący (najczęściej stosowane są nadtlenki organiczne – często w formie 40-50% past z olejem silikonowym, mieszanin z kredą lub kaolinem) są uplastyczniane w walcarce celem przygotowania do dalszej obróbki. Niekiedy stosuje się wulkanizację mieszanek metodą radiacyjną. Formowanie w prasie przebiega najczęściej w temperaturze 115-175StC., w przypadku wtrysku 200-235stC – takie metody są preferowane podczas produkcji form prostych, kształty bardziej złożone wymagają metody przetłaczania. Wytłoczone elementy muszą zostać poddane wulkanizacji w kotle parowym lub gorącym powietrzem. Metoda kalendrowania (kształtowanie masy poprzez walcowanie miedzy walcami) stosowana jest najczęściej przy produkcji płyt silikonowych, podobnie, jak elementy wytłaczane, płyty silikonowe również wymagają wulkanizacji (najczęściej wałki walcujące połączone są w jednym wkładzie z grzejnym elementem wulkanizującym). W przypadku płyt lub profili silikonowych porowatych, do mieszanki zostaje dodany środek porotwórczy. Wstępnie zwulkanizowane mieszanki muszę zostać poddane wygrzaniu w temperaturze przewyższającej dozwoloną temperaturę ekspozycji produktu gotowego.

 

Powłoki silikonowe wykorzystywane są również jako pokrycie wałków metalowych, rolek, bębnów, rolek stożkowych pracujących jako elementy zespołu maszyn w wielu gałęziach przemysłu - w przemyśle spożywczym, meblowym, tekstylnym, również specjalistyczne mieszanki także w przemyśle poligraficznym i papierniczym. Płaszcz z mieszanki silikonowej (powłoka o wymaganej grubości) nakładany jest na rdzeń wałka, następnie proces wulkanizacji i dalszej obróbki wygląda podobnie jak w przypadku płyt silikonowych. W końcowej fazie cyklu powłoka poddana jest szlifowaniu na wymagany wymiar oraz polerowaniu. Mieszanki wykorzystywane na okładziny wałków mają szeroki zakres odporności termicznej oraz twardości, część z mieszanek dostępnych na rynku ma atest dopuszczający do kontaktu w przemyśle spożywczym. Można pokrywać silikonem zarówno wałki nowe, jak i regenerować powłokę wałków już używanych.

Podobnie, jak w przypadku powłoki PTFE, mieszanką silikonową można pokryć blachy piekarnicze, foremki, formy do wypieku bagietek. Powłoka silikonowa służy jako oddzielająca warstwa antyadhezyjna, dzięki czemu proces wypieku nie wymaga smarowania blach tłuszczem. Powłoki silikonowe szczególnie zalecane są w przypadku wypieku produktów słodkich z dużą zawartością cukru. W zależności od wymagań, najczęściej stosowana powłoka to powłoka termoutwardzalna, świetnie sprawdza się przy wypieku ciast słodkich, jednak ze względu na wysoką temperaturę, w której utwardzana jest powłoka silikonowa, pokryciu mogą zostać poddane jedynie materiały, które można wypalać w temperaturze ok 350stC. Dostępna powłoka wulkanizująca się w powietrzu pozwala na pokrycie silikonem powierzchni, które nie mają dużej odporności termicznej. Ten rodzaj powłoki wykorzystywany jest głównie do pokrywania form do wypieku pieczywa lekkiego typu bułki, bagietki. Silikonowanie różnego rodzaju blach i form piekarniczych wpływa korzystnie na jakość wypieku, pozwala zaoszczędzić czas wykorzystywany wcześniej na smarowanie form tłuszczem, a dzięki redukcji tłuszczu gotowy produkt ma mniejszą wartość kaloryczną, powłoka silikonowa redukuje do minimum czas poświęcany do tej pory na mycie blach i form. Silikonowanie wpływa także na ekonomikę pracy cukierni lub piekarni – powłoka pozwala na przeprowadzenie nawet 3000 wypieków. Blachy, których powłoka silikonowa uległa zużyciu mogą zostać poddane regeneracji. Ponowne posilikonowanie pozwala na dalsze korzystanie z blach.

Silikon ma szerokie zastosowanie zarówno w wielu gałęziach przemysłu, jak i w gospodarstwie domowych, w postaci uszczelek w sprzętach AGD, uszczelek okiennych i wielu innych.

Chemfl
n
KONTAKT
P.P.H. CHEMFLON Adam Jankowski
ul. Dziewińska 58
60-178 Poznań
tel.: +48 61 652 93 01, 61 654 30 01
e-mail: biuro@chemflon.pl,