+48 61 652 93 01
Silikon cz. 1

Silikon w zastosowaniach przemysłowych używany jest najczęściej w postaci elastomerów. Elastomery to głównie polimerowe tworzywa sztuczne ale także i naturalne, ich główną i najważniejszą cechą jest zdolność do odwracalnej deformacji pod wpływem działania sił mechanicznych, przy czym ciągłość  ich struktury zostaje zachowana. Związki te charakteryzuje zdolność zmiany pierwotnych wymiarów poprzez poddawanie naprężeniomn rozciągającym, ścinającym lub ściskającym a po zakończeniu działania siłami zewnętrznymi, powrót do poprzednich wymiarów. Zdolność  do zmiany wymiarów jest wynikiem budowy chemicznej. Elastomery polimerami posiadającymi niską temperaturę zeszklenia.  Powyżej tej temperatury łańcuchy polimerów mają zdolność ruchów segmentalnych – dzięki nim łańcuchy polimerów mogą pod wpływem sił zewnętrznych ulegać deformacjom (łańcuchy prostują się ), co skutkuje czasową zmianą wymiarów  a to powoduje zmianę wymiarów zbudowanych z nich materiałów. W momencie gdy naprężenia przestają działać, na łańcuchy polimerów zaczynają działać ponownie ruchy segmentalne, które prowadzą do  skręcania łańcuchów elastomerów, co skutkuje powrotem do stanu pierwotnego sprzed działania sił zewnętrznych.

 Elastomery w języku potocznym funkcjonują jako silikony. W różnych gałęziach przemysłu są stosowane w postaci profili, kształtek, sznurów, węży lub w postaci pokryć np. wałków, rolek stożkowych, blach piekarniczych lub innych elementów maszyn.

Mieszanki silikonowe, z których wykonujemy profile, węże i sznury mają szeroki zakres temperaturowy pracy ciągłej od -50 do +180/250stC. Produkty z mieszanek specjalnych mogą być używane w temp do +315stC. Zakres twardości od 25 do 80ShA pozwala dostosować odpowiednią twardość gotowego produktu, także jego zakres wartości wydłużenia (nawet do 800%) oraz kolor mieszanki gwarantują wykonanie produktu o optymalnych dla danej aplikacji parametrach. Musimy jednak pamiętać, że nie zawsze wszystkie oczekiwane parametry osiągniemy w jednym produkcie. Na przykład atest dopuszczający do kontaktu w przemyśle spożywczym nie zawsze pozwala na swobodny dobór twardości i odporności termicznej. Produkty wykonane z mieszanek silikonowych nie mają smaku i zapachu, cechują się dużą odpornością chemiczną oraz na działanie czynników atmosferycznych oraz starzenie materiału.

Chemfl
n
KONTAKT
P.P.H. CHEMFLON Adam Jankowski
ul. Dziewińska 58
60-178 Poznań
tel.: +48 61 652 93 01, 61 654 30 01
e-mail: biuro@chemflon.pl,